22/09/09

ჩვენ გავიმარჯვებთ, ჩვენ გავიმარჯვებთ!

ვალერი ბიძიას


წუთისოფელმა შეგასვათ შხამი,
მაგრამ იესომ არ მიგატოვათ,
უნდოდათ, თუმც ვერ დაგვმართეს ჟამი,
სული ჯანსაღი მზემ შეგვატოვა.

ვინ უნდა გვძლიოს, თუ ვუერთგულეთ
ჯვარცმულ ღმერთსა და სამშობლო მიწას?!
ცრემლი ასველებს ნატკივარ გულებს-
მტერმა ამიტომ ვერ დაგვამიწოს!

სიზმრულ ყოფისგან თავდახსნის გზაზე
გვფარავდეს მუდამ დედა მარიამ,
წკვარამი ქრება სინათლის კარზე,
უფალი მოდის-გვამცნო ალიამ.

უნდოდათ, თუმც, ვერ დაგვმართეს ჟამი-
ჩვენ გავიმარჯვებთ, ჩვენ გავიმარჯვებთ!


ალია -(აქ) ალიონისარწყუნისის 2. 2003 წელი
რონდინე. გეორგია (იტალია)
კონსტანტინე ვეკუა

Nessun commento:

website stats
counter