22/09/09

მეტამორფოზა

შენ-სხვა-ზღვა

რომ გადასცურო ზღვა,
საბედისწერო ზღვა,
გარდაიცვალე სხვად,
მაგრამ არ გახდე სხვა.

ვისაც, რაც უნდა სთქვას,
მაშინ გაუგებ თქმას-
სხვა კი არაა ზღვა,
შენ თვითონა ხარ ზღვა.

Nessun commento:

website stats
counter