23/04/09

აპრილის სურნელი

გუშინ წვიმდა, მაგრამ მაინც მზე იყო
და აპრილის ტრიალებდა სურნელი,
ნაზად სცრიდა, საოცარი დღე იყო,
მშვენიერი, ენითგამოუთქმელი.

ცა ატირდა სიხარულის ცრემლებით,
მიწას ბროლი მოეფინა ციური,
აყვავილდა, გაიფურჩქნა ვედრებით
სიყვარულის ნერგი ფანტასტიური.

მზის სხივები ოქროსფერი თმებია-
საოცნებო ლაჟვარდობით ნაფერი,
შორეული ზეცის ანარეკლია
და ჰანგები-სერენადად ნამღერი.

5 ივლისი. 1999 წელი
ქ. თბილისი. გეორგია

14/04/09

მარტია

ოქროსფრად აბრწყინდა მიმოზის ყვავილი
და მოგონებებში კვლავ ჩემი სახლია,
ტიტინა ბავშვობა, ნანატრი ძახილი
მაკლია, მაკლია!

შხაპუნა ტალღებში ფეხის დასველება
დიდრონი თვალების უქრობი დარდია,
ნამიან ბალახით სულის გახელება...…
მარტია! მარტია!

ზამთარი გავა და თიბათვე დადგება,
ყვავილთა მღერაში ციური მადლია,
წარსულით ჭვრეტილში,-როცა ასრულდება-
თაფლია, თაფლია.

ახლა კი მარტია.

6 მირკანი. 2003 წელი
ქ. არეცო. იტალია

website stats
counter